Remaining

 • 00
  day
 • 00
  hour
 • 00
  min.
 • 00
  sec.
NATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER

14 - 15 MARCH

2, Velyka Zhitomyrska st., Kyiv (show on map)